Kaikki uudisrakentamisen palvelut saman katon alta

Uudisrakentamisen palvelut Naantalissa ja Turun seudulla

Haaveiletko uud­es­ta pihat­eras­sista, gril­lika­tok­ses­ta tai ulko­varas­tos­ta? Olisiko aika uusia roskakatos ja ulko­va­ja? Tai etsitkö ammat­ti­taitoista rak­en­ta­jaa omakoti­talolle­si? Naan­talin raken­nus- ja remon­toin­tipalve­lut tar­joaa monipuoliset uud­is­rak­en­tamisen palve­lut yksi­tyis- ja yri­tysasi­akkaille Turun seudul­la. Meiltä löy­tyy taidot ja osaami­nen uud­is­rak­en­tamiseen teras­seista ja ulko­raken­nuk­sista läh­tien aina muut­to­valmi­isi­in omakoti­taloi­hin saak­ka. Ota yhteyt­tä ja ker­ro mil­laisia uud­is­rak­en­tamisen palvelui­ta sinä tarvitset!

Terassit, roskakatokset ja muut ulkorakennukset

Suun­nit­telemme ja toteu­tamme eri­laiset piharaken­nuk­set, kuten teras­sit, roskaka­tok­set, gril­lika­tok­set, pihava­jat ja muut ulko­raken­nuk­set kaiken­laisi­in kohteisi­in. Ulko­raken­nusten suun­nit­telus­sa otamme aina huomioon sin­un toiveesi sekä ton­tin aset­ta­mat vaa­timuk­set. Käytämme rak­en­tamiseen vain kestäviä ja laadukkai­ta mate­ri­aale­ja, jot­ka kestävät hyvin Suomen vai­htele­via sääolo­suhtei­ta. Tilaa piharaken­nus Naan­talin raken­nus- ja remon­toin­tipalveluil­ta kätevästi avaimet käteen ‑peri­aat­teel­la.

Omakotitalo pitkästä tavarasta

Naan­talin raken­nus- ja remon­toin­tipalve­lut tar­joaa laadukas­ta koti­maista omakoti­talo­rak­en­tamista pitkästä puu­tavaras­ta. Palvelemme asi­akkaita­mme sekä arkkite­hdin suun­nit­telemien omakoti­talo­jen rak­en­tamises­sa että talo­valmis­ta­jien talopaket­tien pystyt­tämisessä. Ota yhteyt­tä, niin tehdään unelmis­tasi totta!

Etsitkö uudisrakentamisen ammattilaista Turun seudulta? Ota yhteyttä ja pyydä tarjous!