Vaivaton ja edullinen keittiöremontti

Keittiöremontit Naantalissa ja Turun seudulla

Haaveiletko keit­tiön uud­es­ta ilmeestä? Halu­aisitko vai­h­taa keit­tiön kaapinovet ja väl­i­ti­lan, maala­ta seinät tai vaikka­pa lisätä pienen keit­tiön toimin­nal­lisu­ut­ta? Naan­talin raken­nus- ja remon­toin­tipalve­lut toteut­taa kaik­ki pienet ja suuret keit­tiöre­mon­tit laadukkaasti Turun seudul­la. Huole­hdimme sekä keit­tiön pin­to­jen uusimis­es­ta että kaikkien eri keit­tiö­valmis­ta­jien kalus­tei­den asen­tamis­es­ta asiantun­tev­asti ja nopeasti.

Keittiöremontti lisää viihtyvyyttä ja nostaa asunnon arvoa

Ammat­ti­taidol­la toteutet­tu keit­tiöre­mont­ti lisää tilo­jen toimivu­ut­ta, käyt­täjien viihtyvyyt­tä sekä nos­taa asun­non arvoa. Haas­tavinkin keit­tiöre­mont­ti sujuu vai­vat­tomim­min ja nopeim­min, kun sen teet­tää keit­tiön remon­toin­ti­in erikois­tuneel­la ammat­ti­laisel­la. Me Naan­talin raken­nus- ja remon­toin­tipalveluil­la toteu­tamme juuri sin­un toivei­desi mukaisen unel­makeit­tiön. Meiltä saat kaik­ki keit­tiön remon­toimiseen tarvit­ta­vat palve­lut pin­to­jen maalauk­ses­ta lat­tioiden uusimiseen ja uuden keit­tiön asen­tamiseen, saman katon alta. Halutes­sasi saat kaut­tamme myös kaik­ki keit­tiöre­mon­tin yhtey­dessä tarvit­ta­vat sähkö­työt, kuten valais­tuk­sen uusimisen ja lisäpis­tora­sioiden asen­tamisen. Ota yhteyt­tä ja kysy lisää. 

Keittiön pintaremontti ja uuden keittiön asennus

Jo pie­nil­lä muu­tok­sil­la ja pin­to­jen uusimisel­la voidaan vaikut­taa merkit­tävästi koko keit­tiön ilmeeseen. Pin­to­jen maalaami­nen, vetimien vai­h­t­a­mi­nen tai esimerkik­si taso­jen uusimi­nen raikas­ta­vat kodin ilmet­tä ja lisäävät asukkaiden viihtyvyyt­tä. Pien­ten keit­tiöre­mont­tien lisäk­si suun­nit­telemme ja toteu­tamme yhdessä koti­mais­ten keit­tiökalus­te­valmis­ta­jien kanssa myös kokon­ais­val­taisem­man keit­tiöre­mon­tin avaimet käteen ‑peri­aat­teel­la.

Haaveiletko uudesta keittiöstä? Ota yhteyttä ja tilaa ilmainen arviokäynti keittiöremontillesi!